Đề kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 8 phòng GD & ĐT quận 1 năm 2015 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 8 phòng GD & ĐT quận 1 năm 2015 có đáp án

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra Vật Lý 8 học kì 1 có đáp án của phòng GD & ĐT quận 1 năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

Phòng GD & ĐT quận 1

Trường THCS Đồng Khởi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Vật Lý  – LỚP 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 :

1. Chuyển động cơ học là gì ? ( 0.5  điểm  )

2. Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối ? Cho 1 ví dụ ( 1.0  điểm  )

Câu 2 :    , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s