Bài 39: Kinh Tế Bắc Mĩ Tiếp Theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 39 kinh tế bắc mĩ tiếp theo đơn giản và dễ hiểu. Các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế tạo ô tô,... phát triển ồ cấc thành phố lớn của Ca-na-đa, Mê-hi-cô dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 39: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ BẮC MĨ

TIẾP THEO

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ồ Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Công nghiệp Ca-na-đa tập trung ở các thành phố lớn về phía bắc Hồ Lđn và duyên hải Đại Tây Dương.

- Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, vùng Nam và Đông Nam.

- Công nghiệp Mê-hi-cô tập trung chủ yếu ở Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

Câu 2. Dựa vào bảng (trang 124 SGK) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc từ máy vi tính.
Human happiness and human satisfaction must ultimately come from within oneself. It is wrong to expect some final satisfaction to come from money or from a computer.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog