The Soda Pop

Bài 39: Kinh Tế Bắc Mĩ Tiếp Theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 39 kinh tế bắc mĩ tiếp theo đơn giản và dễ hiểu. Các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế tạo ô tô,... phát triển ồ cấc thành phố lớn của Ca-na-đa, Mê-hi-cô dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 39: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ BẮC MĨ

TIẾP THEO

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ồ Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Công nghiệp Ca-na-đa tập trung ở các thành phố lớn về phía bắc Hồ Lđn và duyên hải Đại Tây Dương.

- Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, vùng Nam và Đông Nam.

- Công nghiệp Mê-hi-cô tập trung chủ yếu ở Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

Câu 2. Dựa vào bảng (trang 124 SGK) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên