Ring ring

Writing Unit 6 Lớp 12 Trang 68

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Writing trang 68 SGK. Em hãy viết một lả thư xin việc đến Vinatour dựa vào các thông tin trong bảng quảng cáo ở Task 1.

UNIT 6: FUTURE JOBS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp, HS đọc bảng quảng cảo tìm việc và điền vào chỗ trống.

Đáp án gợi ý.

Type of job: Tour guide

Level of education needed: high school diploma

Work experience: experience as a tour guide, fluent English

Characters and interests: good manner, willing to work hard for long hours.

Task 2. Em hãy viết một lả thư xin việc đến Vinatour dựa vào các thông tin trong bảng quảng cáo ở Task 1., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên