Duck hunt

Môn ngữ văn lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (ma trận đề thi)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy học những điều tốt
điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó.
Learn good things

the bad ones will teach you by themselves.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên