Ring ring

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Anh có đáp án – Phòng GD&ĐT Bình Giang mới nhất

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Anh có đáp án – Phòng GD&ĐT Bình Giang mới nhất

Mời thầy cô và các em tham khảo tài liệu hữu ích dưới đây: Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 – Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án. Tài liệu bổ ích này sẽ giúp các em rèn luyện và hệ thống lại kiến thức, xem chi tiết:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

MÔN: TIẾNG ANH – Lớp 7

Thời gian làm bài 45 phút

A. LISTENING

I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for the following sentences. (1.25 pts)

1. She is a _____________.


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.
Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you've got to let it grow.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên