Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Anh có đáp án – Phòng GD&ĐT Bình Giang mới nhất

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Anh có đáp án – Phòng GD&ĐT Bình Giang mới nhất

Mời thầy cô và các em tham khảo tài liệu hữu ích dưới đây: Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 – Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án. Tài liệu bổ ích này sẽ giúp các em rèn luyện và hệ thống lại kiến thức, xem chi tiết:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

MÔN: TIẾNG ANH – Lớp 7

Thời gian làm bài 45 phút

A. LISTENING

I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for the following sentences. (1.25 pts)

1. She is a _____________.


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.
We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt