80s toys - Atari. I still have

Đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng

HocTap321 chia sẻ Đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng. Đề và đáp án của thầy Lê Văn Hà gửi.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN 8 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

(không tính thời gian giao đề)

Bài 1 (3, 0 điểm).

a/ Thu gọn đa thức A(x) = 5x3 + 2x4 – x2+ 3x2 – x3 – x4+ 1- 4x3

b/ Tính M(1) , M(-1) với M(x) = x4 + 2x2 + 1

c/ Chứng minh rằng đa thức M(x) = x4 + 2x2 + 1 không có nghiệm. 

Bài 2 (2, 0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc của những người thân cận nhất
những người trong gia đình.
Love begins by taking care of the closest ones
the ones at home.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên