Đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng

HocTap321 chia sẻ Đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng. Đề và đáp án của thầy Lê Văn Hà gửi.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN 8 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

(không tính thời gian giao đề)

Bài 1 (3, 0 điểm).

a/ Thu gọn đa thức A(x) = 5x3 + 2x4 – x2+ 3x2 – x3 – x4+ 1- 4x3

b/ Tính M(1) , M(-1) với M(x) = x4 + 2x2 + 1

c/ Chứng minh rằng đa thức M(x) = x4 + 2x2 + 1 không có nghiệm. 

Bài 2 (2, 0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog