Old school Swatch Watches

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015

Tham khảo đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán năm học 2014-2015 của phòng GD&ĐT Bình Giang.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm).  Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x-9y                 b) x2+6x+9

c) x2-9                  d) ax-ay+x-y

 Câu 2 (4,0 điểm). Thực hiện phép tính:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên