Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 57, 58, 59, 60, 61 trang 49, 50 SGK Toán 7 tập 2 (Ôn tập chương IV)

Hướng dẫn giải bài tập Ôn tập chương IV trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 57, 58, 59, 60, 61 trang 49, 50.


 

Bài tập 57 (trang 49) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Viết một biểu thức đại số của 2 biến x, y thoả mãn từng điều kiện sau:


a) Vừa là đa thức vừa là đơn thức.


b) Là đa thức mà không phải là đơn thức.


Bài giải:


a) Vì mỗi đơn thức là một đa thức nên ta có thể viết bất kỳ đơn thức nào ở câu này. Ví dụ: xy


b) Có vô số đa thức không phải là đơn thức. Ví dụ: x³y + y + 1


 , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên