The Soda Pop

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 55, 56 SGK Toán 7 tập 1 (Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Càng hiểu biết, con người càng tự do.
Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên