XtGem Forum catalog

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 43, 44, 45 trang 125 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 43, 44, 45 trang 125.


 

Bài tập 43 (trang 125) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA

Lấy các điểm C,D thuộc tia Oy sao cho OC=OA, OD=OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC.


Chứng minh rằng:


a) AD=BC;


b) ∆EAB=∆ECD;


c) OE là tia phân giác của góc xOy.


Bài giải: , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.
All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên