Pair of Vintage Old School Fru

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 57, 58, 59, 60, 61 trang 49, 50 SGK Toán 7 tập 2 (Ôn tập chương IV)

Hướng dẫn giải bài tập Ôn tập chương IV trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 57, 58, 59, 60, 61 trang 49, 50.


 

Bài tập 57 (trang 49) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Viết một biểu thức đại số của 2 biến x, y thoả mãn từng điều kiện sau:


a) Vừa là đa thức vừa là đơn thức.


b) Là đa thức mà không phải là đơn thức.


Bài giải:


a) Vì mỗi đơn thức là một đa thức nên ta có thể viết bất kỳ đơn thức nào ở câu này. Ví dụ: xy


b) Có vô số đa thức không phải là đơn thức. Ví dụ: x³y + y + 1


 , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương.
The pursuit of truth does not permit violence on one's opponent.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên