Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 39, 40, 41, 42, 43 trang 23 SGK Toán 7 tập 1 (Luỹ thừa của số hữu tỉ (tiếp))

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có mà làm thành có.
Vô trung sinh hữu.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane