Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 34, 35, 36, 37, 38 trang 40, 41 SGK Toán 7 tập 2 (Cộng trừ đa thức (tiếp))

Hướng dẫn giải bài tập về Cộng trừ đa thức trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 34, 35, 36, 37, 38 trang 40, 41.


 

Bài tập 34 (trang 40) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Tính tổng của các đa thức:


a) P = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2.


b) M = x3 + xy + y2 – x2y2 – 2 và N = x2y2 + 5 – y2.


Bài giải:


a) Ta có: P = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2


=> P + Q = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 + 3xy2 – x2y + x2y2


= x3 – 5x2y2 + x2y+ x2y – x2y + xy2 + 3xy2, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy; điều ta trốn tránh sẽ trốn tránh ta.
What we seek we shall find; what we flee from flees from us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t