Old school Swatch Watches

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 39, 40, 41, 42, 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 (Đa thức một biến)

Hướng dẫn giải bài tập về Đa thức một biến trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 39, 40, 41, 42, 43 trang 43.


 

Bài tập 39 (trang 43) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho đa thức:


P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.


a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.


b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).


Bài giải:


Ta có P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.


a) Thu gọn P(x) = 2 + 9x2 – 4x3 – 2x + 6x5, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng đem tới sức sống.
Love always brings difficulties, that is true, but the good side of it is that it gives energy.
Vincent Van Gogh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên