Old school Easter eggs.

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 17, 18, 19, 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 (Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ sĩ diện không có bình yên, người hay giận ít có tiếng cười còn ai hay chán ngán thì không có bạn bè.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên