XtGem Forum catalog

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 (Tỷ lệ thức)

Hướng dẫn giải bài tập phần Tỷ lệ thức – SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 26.


 

Bài tập 44 (trang 26) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Hãy thay tỷ số giữa các số hữu tỉ sau bằng tỷ số giữa các số nguyên.


Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 (Tỷ lệ thức)


Bài giải:


Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 (Tỷ lệ thức)


Bài tập 45 (trang 26) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức.


Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 (Tỷ lệ thức), , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn hết mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên