Duck hunt

Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 91
Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 91


I – MỘT SỔ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC

1. Sự đa dạng về loài, lối sông và tập tính

Giới thiệu một sô đại diện sâu bọ thường gặp xung quanh chúng ta

Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 91 Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 91

2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống

1 Sâu bọ phân bố rộng khắp các môi trường trên Trái Đất như : dưới nước, trên cạn, sống tự do và kí sinh. Ở đâu cũng gặp rất nhiều sâu bọ, đặc biệt là ở thiên nhiên nhiệt đới.

Lựa chọn con đại diện điền vào

II – ĐẶC ĐIỂM CHỨNG VÀ VAI TRÒ THỰC HỂN

1. Đặc điểm chung

Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của Sâu bọ. Sau đây là các đặc điểm

dự kiến.

– Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là

chiếc áo ngụy trang của chúng. □

– Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của

các tập tính và hoạt động bản năng. □

– Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác, khứu giác, vị giác,

thính giác và thị giác. □

– Cơ thể sâu bọ có ba phần : đầu, ngực, bụng. □

– Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. □

– Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí. □

– Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau. □

– Sâu bọ có tuần hoàn hỡ, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng. □

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp Sâu bọ bằng cách đánh dâu (/) vào ô tương ứng.

2. Vai trò thực tiễn

Một số sâu bọ rất có ích. Thời cổ, người Ai Cập đã coi tổ ong mật như một xưởng bào chế dược phẩm. Nước ta có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa từ lâu đời. Tuy thế, một số lượng lớn sâu bọ phá hại cây trổng đáng kể, có thế làm giảm tới 20% sàn lượng thu hoạch hằng năm.


 


Câu 1: Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?


Hướng dẫn trả lời:


Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non…) của các loài nêu trên.


Câu 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?


Hướng dẫn trả lời:


Sâu bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.
Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên