Duck hunt

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 39, 40, 41, 42, 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 (Đa thức một biến)

Hướng dẫn giải bài tập về Đa thức một biến trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 39, 40, 41, 42, 43 trang 43.


 

Bài tập 39 (trang 43) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho đa thức:


P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.


a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.


b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).


Bài giải:


Ta có P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.


a) Thu gọn P(x) = 2 + 9x2 – 4x3 – 2x + 6x5, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở con người từ khi mới sinh ra.
Trang Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên