XtGem Forum catalog

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 32, 33 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 (Mặt phẳng toạ độ)

Hướng dẫn giải bài tập về mặt phẳng toạ độ trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 32, 33 trang 67.


 

Bài tập 32 (trang 67) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 32, 33 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 (Mặt phẳng toạ độ)


a) Viết toạ độ các điểm M, N, P, Q trong hình 19.


b) Em có nhận xét gì về toạ độ của các cặp điểm M và N, P và Q.


Bài giải:


a) Toạ độ của các điểm đó như sau:


M(-3;2), N(2;-3), P(0;-2), Q(-2;0).


b) Ta thấy rằng tung độ của điểm M thì là hoành độ của điểm N và ngược lại tung độ của điểm N là hoành độ của điểm M., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.
A day without laughter is a day wasted.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên