Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19 trang 114 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh – cạnh – cạnh) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 15, 16, 17, 18, 19 trang 114.


 

Bài tập 15 (trang 114) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,


Bài giải:


Các bước lần lượt như sau:


– Dùng thước vẽ đoạn MN = 2,5cmChương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19 trang 114 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác)


– Trên cùng một nửa mặt phẳng bở MN, dùng Compa vẽ cung tròn tâm M bán kính 5cm và cung tròn tâm N bán kinh 3cm.


– Hai cung tròn cắt nhau tại P. Vẽ các đoạn MN, NP, ta được tam giác MNP (hình vẽ).


 , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng, và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về con người theo nhóm. Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta, nơi theo nhiều cách đúng là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho con trẻ.
I’m an optimist in the sense that I believe humans are noble and honorable, and some of them are really smart. I have a very optimistic view of individuals. As individuals, people are inherently good. I have a somewhat more pessimistic view of people in groups. And I remain extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in many ways the luckiest place in the world. We don’t seem to be excited about making our country a better place for our kids.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên