XtGem Forum catalog

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập 1 (Hàm số)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên