Ring ring

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27, 28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2 (Đa thức)

Hướng dẫn giải các bài tập về Đa thức trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 24, 25, 26, 27, 28 trang 38.


 

Bài tập 24 (trang 38) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Ở Đà Lạt, giá táo là x(đồng/kg) và giá nho là y(đồng/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền người mua phải trả.


Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27, 28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2 (Đa thức)


a) 5 kg táo và 8 kg nho.


b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg.


Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?


Bài giải:


a) Gọi A là số tiền mua 5kg táo và 8kg nho, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa.
Don't part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên