Snack's 1967

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 57 khu vực tây và trung Âu trang 174 SGK. Các nước có nền kinh tế khác nhau, thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước và thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước khác nhau.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 57: GIẢI BÀI TẬP KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HÔI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 57.1, hãy giải thích tại sao khí hậu ở Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển.

Trả lời:

Tây và Trung Âu có ba mặt giáp biển và đại dương, lại có gió Tây ôn đới thường xuyên thổi từ biển vào.

 

II. GỢi Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 174 SGK địa lý 7: Nêu đặc điểm của ba miền địa hình ở khu vực Tây và Trung Âu.

Trả lời:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hai người đánh nhau thì sẽ có một người bị đánh.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên