Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 19, 20, 21, 22, 23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 (Đơn thức đồng dạng (tiếp))

Hướng dẫn giải bài tập về Đơn thức đồng dạng trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 19, 20, 21, 22, 23 trang 36.


 

Bài tập 19 (trang 36) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.


Bài giải: Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức ta có:


16(0,5)2(-1)5 – 2(0,5)3(-1)2 = -4 – 1/4 = -17/4.


Vậy giá trị của biểu thức đã cho tại x = 0,5 và y = -1 là -17/4.


 


Bài tập 20 (trang 36) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi.
Getting older is no problem. You just have to live long enough.
Groucho Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring