Disneyland 1972 Love the old s

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108 SGK Toán 7 tập 1 (Tổng ba góc của một tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về Tổng ba góc của một tam giác trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108.


 

Bài tập 1 (trang 107) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108 SGK Toán 7 tập 1 (Tổng ba góc của một tam giác)Bài giải:


Hình 47:


x+ 900 +  55= 180


⇒ x = 1800­ – ( 900+ 550)= 350


Hình 48:


x+ 400 + 30= 180


⇒ x= 1800­ – ( 400+ 390)= 1100, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời phân trần vụng về còn tệ hơn là không có.
Bad excuses are worse than none.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên