80s toys - Atari. I still have

Lịch Sử 7- Bài 4 -TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo ).Sử 7- Bài 4 -TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo ).4. Trung Quốc thời Tống- Nguyên :* Nhà Tống thống nhất Trung Quốc : 960 – 1279- Xóa bỏ thuế và sưu dịch nặng nề .- Mở mang thủy lợi .- Phát triển thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa , đúc vũ khí- Có nhiều phát minh- Đời sống nhân dân ổn định.*Năm 1271 Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Tống lập ra nhà Nguyên: (1271 - 1368- Phân biệt đối xử giữa người Mông và người Hán .- Nhân dân nổi dậy chống Nguyên , do nhà Nguyên là người ngọai bang .Lịch Sử 7- Bài 4 -TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo ).

Bản đồ Trung Quốc thời nhà Minh

5. Trung Quốc thời Minh ( 1368 – 1644) ; Thanh ( 1644—1911) .* Năm 1368 Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh .* 1644 quân Mãn Thanh từ phương Bắc tràn xuống lập ra nhà Thanh :- Xã hội Trung Quốc bị suy thóai , vua quan sa đọa , nông dân đói khổ- Công thương nghiệp phát triển như xưởng dệt lớn được chuyên môn hóa và có nhiều nhân công như ở Tô Châu , Tùng giang- Quảng Châu là thương cảng .- Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện, xã phong kiến suy yếu6. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến :* Nho giáo là hệ tư tưởng và đạo đức thống trị xã hội Trung Quốc thời phong kiến - Khổng Tử, Mạnh Tử .* Văn học:+ Thơ có Lý Bạch , Đỗ Phủ ,Thơ Đường.+ Văn học có Thủy Hử của Thị Nại Am , Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân , Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung .* Sử ký của Tư Mã Thiên , bộ Đường Thư , bộ Minh sử .* Khoa học kỹ thuật : giấy viết có Thái Luân , nghề in, la bàn, thuốc súng , dệt vải , làm đồ sứ , đóng tàu , luyện sắt* Kiến trúc nhiều cung điện như Cố cung ở Bắc KinhLịch Sử 7- Bài 4 -TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo ).

Tử cấm thànhLịch Sử 7- Bài 4 -TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo ).Bộ đĩa sứ hoa lam sản xuất vào thế kỷ 16, thời Minh, Trung quốcLịch Sử 7- Bài 4 -TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( tiếp theo ).Vạn lý trường thành
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật vô vọng khi hy vọng rằng có thể làm nhân dân hạnh phúc bằng chính trị.
It is a vain hope to make people happy by politics.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên