Old school Easter eggs.

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 29, 30, 31, 32, 33 trang 40 SGK Toán 7 tập 2 (Cộng trừ đa thức)

Hướng dẫn giải các bài tập về Cộng trừ đa thức trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 29, 30, 31, 32, 33 trang 40.


 

Bài tập 29 (trang 40) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Tính các phép dưới đây:


a) (x + y) + (x – y);


b) (x + y) – (x – y).


Bài giải:


a) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y = 2x


b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2y.
Bài tập 30 (trang 40) – SGK Toán 7 tập 2., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta được cho món quà tình yêu, nhưng tình yêu là một loài cây quý giá. Bạn không thể chỉ nhận nó rồi vứt nó vào trong tủ hay nghĩ nó sẽ phát triển một mình. Bạn phải tiếp tục tưới nó. Bạn phải thực sự chăm sóc và nuôi dưỡng nó.
We've got this gift of love, but love is like a precious plant. You can't just accept it and leave it in the cupboard or just think it's going to get on by itself. You've got to keep watering it. You've got to really look after it and nurture it.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên