Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Trình bày về một vấn đề ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Trình bày về một vấn đề


Luyện tập


Câu 1:


(1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu:- Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là…


- Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là… làm việc ở cơ quan… / công ty…


- Trước khi bắt đầu, cho phép tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi đã làm việc ở công ty … trong … năm …(2) Phần trình bày nội dung chính tương ứng với các câu:- Đã xem xét tất cả các phương án có thể có, chúng ta hãy chuyển sang phân tích những thuận lợi và khó khăn của từng phương án…


- Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất…(3) Chuyển qua chủ đề khác tương ứng với các câu:- Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường. Như các bạn đã biết, chúng ta đã tận lực để đảm bảo công việc xử lí chất thải…, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,
Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s