Pair of Vintage Old School Fru

Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Trình bày về một vấn đề ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Trình bày về một vấn đề


Luyện tập


Câu 1:


(1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu:- Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là…


- Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là… làm việc ở cơ quan… / công ty…


- Trước khi bắt đầu, cho phép tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi đã làm việc ở công ty … trong … năm …(2) Phần trình bày nội dung chính tương ứng với các câu:- Đã xem xét tất cả các phương án có thể có, chúng ta hãy chuyển sang phân tích những thuận lợi và khó khăn của từng phương án…


- Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất…(3) Chuyển qua chủ đề khác tương ứng với các câu:- Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường. Như các bạn đã biết, chúng ta đã tận lực để đảm bảo công việc xử lí chất thải…, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.
Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên