Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 54, 55, 56, 57, 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 (Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là sự yếu đuối của tâm hồn? Cái gì cho nỗi buồn sức mạnh nếu không phải là mong muốn tìm lời giải thích? Hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi ngươi tấn công.
What is the source of sadness, but feebleness of the mind? What giveth it power but the want of reason? Rouse thyself to the combat, and she quitteth the field before thou strikest.
Akhenaton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.