Teya Salat

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 65, 66, 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 (Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả.
The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên