XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC. LUYỆN TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 167 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC. LUYỆN TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 167 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai:


A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.


B. Nước giải khát được nén CO2 vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (độ axit) lớn hơn.


C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn.


D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí.


Lời giải., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên