80s toys - Atari. I still have

Chương II: Nhiệt học – Nhiệt kế, nhiệt giai – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 68
Chương II: Nhiệt học – Nhiệt kế, nhiệt giai – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 68


1. Nhiệt kế

– Để đo nhiệt đo, người ta dùng nhiệt kế


– Nhiệt kê thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các chất


– Có nhiều lọi nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế.


2. Thang nhiệt độ: Trong thanh nhiệt đô Xen-xi-út, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C. Trong thang nhiệt độ Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, của hơi nwóc đang sôi là 2120F


 


Bài C1. Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm


a) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vào bình c. Các ngón tay có cảm giác thế nào?


b) Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng vào bình b. Các ngón tay có cảm giác thế nào? Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên