pacman, rainbows, and roller s

Hãy kể lại cuộc gặp gỡ của em với một và nhân vật trong truyện cổ tích

Hướng dẫn viết bài: Kể lại cuộc gặp gỡ của em với nhân vật trong truyện cổ tích .


DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

MỞ BÀI :


Chọn nhân vật để gặp gỡ và chọn hoàn cảnh để gặp.


THÂN BÀI :


– Câu chuyện giữa em và các nhân vật trong cuộc gặp gỡ ấy.


– Tưởng tượng tự do nhưng vẫn lấy cơ sở từ đặc điểm của tính cách nhân vật, đảm bảo sự hợp lí nhất quán về chủ đề và cốt truyện.


– Tạo ra được không khí cổ tích.


KẾT LUẬN :


– Em suy nghĩ khái quát về vấn đề đưa ra., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.
Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên