Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 81
Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 81


Lớp Giáp xác cỏ khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao. hồ, sông, biển, một sô ớ trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh.

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

1 Em hãy dựa vào hình vẽ (24.1 -* 7) đối chiếu với mẫu sống và mầu ngâm để năm được một số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác thường gặp dưới đây :

Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 81 Chương V : Ngành chân khớp – Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 81

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN

Hầu hết giáp xác là có lợi như : tôm rồng, tôm hùm, tôm hẹ, tôm sú, tôm càng xanh, tép, ruốc, cua biển, ghẹ, còng, cáy… Một số giáp xác có giá trị xuất khẩu cao. Tuy thế một số nhò giáp xác có hại như : truyền bệnh giun sán, kỉ sinh ở da và mang cá gây chết cá hàng loạt hay sống bám vào vỏ tàu thuyên làm tăng ma sát, giảm tốc độ di chuyển của tàu thuyền và có hại cho các công trình dưới nước.

Câu 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Hướng dẫn trả lời:

Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm… Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.

Câu 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Hướng dẫn trả lời:

ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

 Câu 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

Hướng dẫn trả lời:

Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm. ơ vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh. Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.
The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt