XtGem Forum catalog

Bài 21: Môi trường đới lạnh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 Bài 21 Môi trường đới lạnh trang 70 SGK. Thực vật: khí hậu quá lạnh ở hai cực không thích nghi với đời sống của thực vật nên chúng chỉ phát triển trong thời gian ngắn ngủi mùa hạ và chủ yếu ở ven biển băng Bắc Cực. Ở Nam Cực không có thực vật vì quá lạnh.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát các hình 21.1, 21.2 và 21.3 (trang 67 SGK), hãy:

- Tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở hai bán cầu.

- Nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa trong năm ở đới lạnh.

Trả lời:

- Ranh giới của môi trường đới lạnh ở hai bán cầu:

+ Đới lạnh nằm trong khoảng hai vòng cực đến hai cực.

+ Đới lạnh ở Bắc Cực là đại dương, còn ở Nam Cực là lục địa., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.
Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên