Polaroid

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 35 khái quát châu Mĩ trang 112 SGK. Ở châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc chính trên thế giới: người Môn-gô-lô-it (bản địa), người ơ-rô-pê-ô-it (các dân tộc ở châu Âu), người Nê-grô-it (nô lệ da đen bị cưững bức đến từ châu Phi) và người Môn-gô-lô-it nhập cư sau này (người Trung Quốc, Nhật Bản,...).

ĐỊA LÍ LỚP 7 BÀI 35: GIẢI BÀI TẬP KHÁI QUÁT CHÂU MĨ

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 35.1, cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây?

Trả lời:

- Châu Mĩ tiếp giáp hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

- Châu Mĩ trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

Câu 2. Quan sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

Trả lời:

Kênh đào Pa-na-ma rút ngắn được khoảng cách đường biển từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương và ngược lại, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển. , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người quân tử không buồn lúc tuổi già, chỉ lo trí trễ nải.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên