Bài 35: Khái quát châu Mĩ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 35 khái quát châu Mĩ trang 112 SGK. Ở châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc chính trên thế giới: người Môn-gô-lô-it (bản địa), người ơ-rô-pê-ô-it (các dân tộc ở châu Âu), người Nê-grô-it (nô lệ da đen bị cưững bức đến từ châu Phi) và người Môn-gô-lô-it nhập cư sau này (người Trung Quốc, Nhật Bản,...).

ĐỊA LÍ LỚP 7 BÀI 35: GIẢI BÀI TẬP KHÁI QUÁT CHÂU MĨ

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 35.1, cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây?

Trả lời:

- Châu Mĩ tiếp giáp hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

- Châu Mĩ trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

Câu 2. Quan sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

Trả lời:

Kênh đào Pa-na-ma rút ngắn được khoảng cách đường biển từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương và ngược lại, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển. , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.
Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid