Duck hunt

Bài 60: Liên minh Châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 60 liên minh Châu Âu đầy đủ và dễ hiểu. Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính - chính trị châu Ầu (chủ yếu các nước ở Tây Âu, Bắc Âu và Nam Âu).

ĐỊA LÍ 7 BÀI 60: GIẢI BÀI TẬP LIÊN MINH CHÂU ÂU

 

III. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 60.1, nêu sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn.

Trả lời:

Sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn.

- Năm 1958: Hà Lan, Đức, Bỉ, Luc-xem-bua, Pháp, I-ta-li-a.

- Năm 1973: Anh, Đan Mạch.

- Năm 1981: Hi-Lạp.

- Năm 1986: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.
Thanh Đông kích Tây.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên