Địa Lí

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 7 môn Địa Lí

Thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 61 thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu trang 185 SGK. Các quốc gia ở Tâ

Bài 60: Liên minh Châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 60 liên minh Châu Âu đầy đủ và dễ hiểu. Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ

Bài 59: Khu vực Đông Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 50 khu vực Đông Âu trang 180 SGK. Nền công nghiệp của Đông Âu khá phát triển, nhưng các ngàn

Bài 58: Khu vực Nam Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 58 khu vực Nam Âu trang 177 SGK. Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao. I-ta-li-a có nền cô

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 57 khu vực tây và trung Âu trang 174 SGK. Các nước có nền kinh tế khác nhau, thể hiện qua tổ

Bài 56: Khu vực bắc Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 56 khu vực bắc Âu trang 171 SGK. Các nước Bắc Âu không khai thác và xuất khẩu gỗ nguyên liệu

Bài 55: Kinh tế Châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 55 kinh tế Châu Âu trang 167 SGK. Phát triển nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiể

Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 54 dân cư, xã hội châu Âu trang 163 SGK. Có 3 nhóm ngôn ngữ chính: La-tinh, Giéc-man và Xla-

Thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 53 thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu trang 159 SGK. Nhận xét nhiệ

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu tiếp theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 52 thiên nhiên châu Âu tiếp theo trang 158 SGK. Điểm nào dưới đây không phải là nét đặc trưn

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 51 thiên nhiên châu Âu trang 155 SGK. Vùng ven biển phía tây chịu ảnh hưởng của biển mạnh hơ

Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a trang 151 SGK. ĐỊA LÝ 7 BÀI

Bài 49: Dân cư kinh tế châu đại dương

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 49 dân cư kinh tế châu đại dương chi tiết và dễ hiểu. Các mặt hàng xuất khẩu chính: khoáng s
Ngẫu Nhiên

Insane