Snack's 1967

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015 có đáp án

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Đề gồm 5 câu, Thời gian làm bài 90 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm )

a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .

b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ

Câu 2: (2,0 điểm )

Thực hiện phép tính sau:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.
Sacrifice, which is the passion of great souls, has never been the law of societies.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên