Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học 7 năm học 2015-2016 (có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học 7 năm học 2015-2016 (có đáp án)

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 học kì 1 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Sinh Học  – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Phần I(Trắc nghiệm): Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1(0,5đ):Loài ruột khoang có lối sống cố định không di chuyển là :

A. Sứa     B. Hải quỳ      C. San hô         D. Hải quỳ và san hô

Câu 2(0,5đ): Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:

A. Tự dưỡng                        B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng và dị dưỡng       D. Ký sinh, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket