Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học 7 năm học 2015-2016 (có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học 7 năm học 2015-2016 (có đáp án)

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 học kì 1 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Sinh Học  – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Phần I(Trắc nghiệm): Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1(0,5đ):Loài ruột khoang có lối sống cố định không di chuyển là :

A. Sứa     B. Hải quỳ      C. San hô         D. Hải quỳ và san hô

Câu 2(0,5đ): Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:

A. Tự dưỡng                        B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng và dị dưỡng       D. Ký sinh, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không đau lòng vì quá khứ hạnh phúc hay hiểm nguy cận kề. Nỗi buồn khổ lớn nhất là tôi chẳng để lại sau lưng thứ gì khiến người ta phải rơi lệ.
For pleasures past I do not grieve, nor perils gathering near; My greatest grief is that I leave nothing that claims a tear.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane