Old school Swatch Watches

Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học 7 năm học 2015-2016 (có đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 Sinh học 7 năm học 2015-2016 (có đáp án)

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 học kì 1 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Sinh Học  – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Phần I(Trắc nghiệm): Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1(0,5đ):Loài ruột khoang có lối sống cố định không di chuyển là :

A. Sứa     B. Hải quỳ      C. San hô         D. Hải quỳ và san hô

Câu 2(0,5đ): Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:

A. Tự dưỡng                        B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng và dị dưỡng       D. Ký sinh



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết bao nhiêu kẻ cô độc trên thế gian đã biết đến nghĩa vụ giản đơn của tình bằng hữu và sự an ủi giữa người với người, ở trong bệnh viện.
How many desolate creatures on the earth have learnt the simple dues of fellowship and social comfort, in a hospital.
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên