Snack's 1967

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm môn Toán 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm môn Toán 2015

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm môn Toán năm học 2015 -2016.

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  – NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời.

Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không có dạng phân số?Câu 2. Các số nguyên x và y thỏa mãn A. x=-5 , y=12           B. x=5, y=12
C. x=5, y=-12            D x=-5, y=-12

Câu 3. Trong các phân số sau phân số lớn hơn 3/7 là:

Câu 4. Hãy nối mỗi dòng của cột A với một dòng của cột B để được khẳng định đúng;


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.
Little minds have little worries, big minds have no time for worries.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên