XtGem Forum catalog

Đề thi môn Văn lớp 7 học kì 2 quận Tân Bình năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi môn Văn lớp 7 học kì 2 quận Tân Bình năm học 2015 – 2016

Dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 Quận Tân Bình. Đề thi khá hay sẽ giúp các em ôn luyện trong kì thi cuối kì 2 sắp tới, xem chi tiết dưới đây.

Xem thêm: 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 tuyển chọn hay nhất năm học 2015 – 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: VĂN – LỚP 7

Năm học 2015 – 2016

(Thời gian làm bài 90 phút)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Phần 1: (3 điểm)

Hãy đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hoặc là búa hoặc là đe chứ bạn đừng ở giữa hai thứ đó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên