Polaroid

A visit from a Pen Pal: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 1 a visit from a Pen Pal Getting started: Language Focus tiếng anh lớp 9. Các bạn cùng tham khảo nhé.

 UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

LANGUAGE FOCUS

The past simple

The past simple with “wish” 

(1) Work with a partner. Ask and answer questions about each person did on the weekend (Thực hành vđi một bạn cùng học. Hỏi và trả lời về việc bạn làm cuối tuần).

a. What did Nga do on the weekend ?

- She went to a concert to listen to Hanoi singers.

- When did she go there ?

- She went there on Saturday at 8 p.m.

b. What did Lan do on the weekend ?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp.
It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên