Tuyển chọn 6 đề kiểm tra chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất năm 2016

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn 6 đề kiểm tra chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất năm 2016

Dưới đây là 6 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất được HocTap321.XtGem.Com tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao. Xem chi tiết dưới đây

6 Đề kiểm tra chương 1 Toán lớp 6

Đề số 1:

Câu 1: Cho tập hợp E ={1, a, b, 2}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống

1) b [ ]  E                               2) a [ ] E                           3)2     [ ] E                                    4) { 1} [ ] E

Câu 2: Tìm ƯCLN(48,12,24)

Câu 3: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 28 . 24 + 24 . 72     b) 2 . 3  –  2 . 7

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết :

a) 2.x – 26 = 3 .2                                                   b) 10  x , 20  x  và 2 < x < 10

Câu 5: Số Học sinh một lớp 6 khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh lớp 6, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 30 đển 40., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.
Life is not long, and too much of it must not pass in idle deliberation how it shall be spent.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru