Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tuyển chọn 6 đề kiểm tra chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất năm 2016

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn 6 đề kiểm tra chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất năm 2016

Dưới đây là 6 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất được HocTap321.XtGem.Com tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao. Xem chi tiết dưới đây

6 Đề kiểm tra chương 1 Toán lớp 6

Đề số 1:

Câu 1: Cho tập hợp E ={1, a, b, 2}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống

1) b [ ]  E                               2) a [ ] E                           3)2     [ ] E                                    4) { 1} [ ] E

Câu 2: Tìm ƯCLN(48,12,24)

Câu 3: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 28 . 24 + 24 . 72     b) 2 . 3  –  2 . 7

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết :

a) 2.x – 26 = 3 .2                                                   b) 10  x , 20  x  và 2 < x < 10

Câu 5: Số Học sinh một lớp 6 khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh lớp 6, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 30 đển 40., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên