Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ công nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ công nghiệp (bài 46 SGK nâng cao).

BÀI 33: GIẢI BÀI TẬP MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

(Bài 46 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 132 SGK địa lý 10: Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Trả lời

- Điểm công nghiệp:

+ Đông nhất với một điểm dân cư.

+ Gồm một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên - nhiên liệu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid