Old school Easter eggs.

Chương II: Góc – Đướng tròn – Hướng dẫn giải bài 38, 39, 40, 41, 42 SGK Toán 6 tập 2 trang 92

Chương II: Góc – Đướng tròn – Hướng dẫn giải bài 38, 39, 40, 41, 42 SGK Toán 6 tập 2 trang 92


1. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R).

2. Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó.


3. Hai điểm C,D của một đường tròn chi đường tròn thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây cung.


Dây cung di qua tâm là đường kính.


Chương II: Góc – Đướng tròn – Hướng dẫn giải bài 38, 39, 40, 41, 42 SGK Toán 6 tập 2 trang 92


Trong hình bên, đoạn thẳng CD gọi là dây cung; đoạn AB gọi là đường kính


Bài 38. Trong hình 48, ta có hai đường tròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.


Chương II: Góc – Đướng tròn – Hướng dẫn giải bài 38, 39, 40, 41, 42 SGK Toán 6 tập 2 trang 92


a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên