XtGem Forum catalog

“ Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ? ” Anh (chị) hãy tìm lời giải đáp trong thơ, văn cách mạng từ năm 1945 đến nay.
ĐỀ BÀI: Trong Một khúc ca xuân, nhà thơ Tố Hữu đã tâm sự với chúng ta:


“ Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ? ”

Anh (chị) hãy tìm lời giải đáp trong thơ, văn cách mạng từ năm 1945 đến nay.


Array
Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn

BÀI LÀM


Trên báo nhân dân số Tết 1978, nhà thơ Tố Hữu cho đăng một bài thơ dà: Một khúc ca xuân viết từ những ngày cuối tháng 12 năm trước. Tác giả nêu lên những thắng lợi cùng những khó khăn cả dân tộc đã phải trải qua trong những tháng năm chiến tranh. Đặc biệt trong bài thơ, tác giả làm nổi bật lên những lấm gương sáng của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam, những con người tận tụy hi sinh trong chiến đấu và sản xuất để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cả hai miền Nam, Bắc. Toàn bộ chủ đề bài thơ tập trung vào bốn câu thơ cô đọng:


Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?


Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi


Chân lý chẳng cần chi đổi bán


Tình thương vô hạn để cho đời


Chỉ với bốn câu thơ thôi, tác giả đã đặt ra những vấn đề lớn có sức khơi gợi sâu xa trong suy nghĩ của mỗi chúng ta về quan niệm sống, lý tưởng chiến đấu, đồng thời cũng là quan niệm về hạnh phúc cuộc đời, về lòng kiên trì Cách mạng để thực hiện lý tưởng ấy trên đất nước ta. Ở ngay đầu bài thơ, tác giả đã:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không?
The question is not would you die for a friend, but do you have a friend worth dying for?
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên