Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chủ nghĩa yêu nước – một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.
Đề bài: Chủ nghĩa yêu nước – một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.


BÀI LÀM

Cuộc Cách mạng tháng Tám đã mở ra cho dân tộc Việt Nam một giai đoạn văn học mới. Vừa lấy lại được chủ quyền, dân tộc đã phải lao vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ vô cùng ác liệt. Sau ba mươi năm chiến đấu đầy gian khổ hy sinh, nhân dân ta giành được thắng lợi hoàn toàn vào mùa xuân 1975.


Array
Chủ nghĩa yêu nước

Văn học Việt Nam 1945 – 1975 đã phát huy mạnh mẽ Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong truyền thống lịch sử của văn học dân tộc. Có thể nói, Chủ nghĩa yêu nước là cái huyệt thần kinh nhạy bén nhất của người Việt Nam. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta đã đập mạnh vào cái huyệt thần kinh ấy. Truyền thống yêu nước liền được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và là một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc.


Trong những năm kháng chiến chống Pháp tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu là một bức tranh toàn cảnh, chân thực, sinh động và xúc động về cuộc kháng chiến và những con người kháng chiến.


Anh vệ quốc quân hiền lành, chân thực và gần gũi.


Giọt giọt mồ hôi rơi


Trên má anh vàng nghệ


Anh vệ quốc quân ơi


 Sao mà yêu anh thế, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.
I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
James Joyce
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên