Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên _ Số Nguyên tố + Hợp số + Bảng số nguyên tố _ Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6


115. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Các số 312; 213; 435; 417 lớn hơn 3 và chia hết cho 3 nên là hợp số.


Số 3311 lớn hơn 11 và chia hết 11 nên là hợp số.


Số 67 là số nguyên tố.


116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền các kí hiệu thích hợp vào ô vuông :


Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên _ Số Nguyên tố + Hợp số + Bảng số nguyên tố _ Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6


117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau : 117; 131; 313; 469; 647


Các số nguyên tố là : 131; 313; 647


118. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh là dạy cho con người biết tư duy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt