Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 105 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 105 - Sinh Học 10
Chương  4. Sinh sản của vi sinh vật  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  105 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?


Hướng dẫn giải


Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: nội bào tử, ngoại bào tử và bào tử đốt.

– Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội bào tử có vỏ dày, bên trong là hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử rất bền nhiệt.

– Bào tử đốt: bào tử được hình thành do sự phân đốt của sợi dinh dưỡng.

– Ngoại bào tử: bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.


Hướng dẫn giải


– Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản vô tính.

– Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:

+ Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)…

+ Bào tử vô tính: bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử có ở nấm Mucor.

Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.

Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat kém chịu nhiệt., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian làm mòn mọi gót giày.
Time wounds all heels.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên